PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

 

Pierwsza pomoc – zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej

 

Nasze szkolenie z pierwszej pomocy da Państwu wiedzę z zakresu:

 • podstawowych zabiegów ratujących życie

 • zachowania na miejscu zdarzenia

 • resuscytacji krążeniowo - oddechowej

 • postępowania w zadławieniu

 • zaopatrywania ran

 • tamowania krwotoków

 • pierwsza pomoc dzieciom i niemowlętom

 • obsługa urządzenia AED

 • obsługa LifeVac do zakrztuszeń

   

  Zyskują Państwo pracowników, którzy wiedzą jak chronić nawzajem swoje zdrowie i życie oraz jak postąpić w razie konieczności pomocy w każdej sytuacji. Do tej pory informacja o poprawności wykonywania RKO była uzyskiwana jedynie na podstawie obserwacji instruktora. U nas mogą Państwo sprawdzić poprawność na urządzeniu mobilnym co daje lepszą jakość szkolenia oraz większe zaangażowanie uczestników szkolenia. Szkolenia przeprowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy pracują na najwyższej jakości i najnowszej generacji sprzętach.

   

  Po szkoleniu pracownicy dostają imienne certyfikaty zaświadczające uczestnictwo w kursie.

  Szkolenia prowadzone są w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi, aby uczestnicy szkoleń zdobyli wiedzę i od razu w praktyce wypróbowali działania i algorytmy ratownicze.

   

  Szkolenie trwa min. 3 godziny w zależności od Państwa oczekiwań oraz jakie bloki tematyczne mają zostać poruszone. Czas trwania szkolenia: 3 godziny Cena Kursu: od 60 zł / osoba

(cena obejmuje dojazd ratownika, korzystanie z fantomów i defibrylatorów treningowych, środki higieniczne, materiały zużywalne oraz certyfikaty imienne poświadczające udział w szkoleniu)

Ceny szkolenia wyceniane indywidualnie w zależności od liczby osób, lokalizacji i zakresu jakie obejmuje szkolenie.